Lediga jobb hos Utbetalningsmyndigheten

Utbetalningsmyndigheten inleder sin verksamhet 1 januari 2024 och ska bl.a. förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Myndigheten ska även ansvara för att genomföra utbetalningar av förmåner och stöd från de anslutna statliga välfärdssystemen, samt utbetalningar från skattekontot hos Skatteverket, genom ett system med transaktionskonto.

Under 2023 pågår en utredning som förbereder inrättandet av myndigheten.

订阅职位

返回职位空缺主页